ഖത്തർ

ഖത്തറിലേക്കു ലഹരിമരുന്നു കടത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നായ പരാജയപ്പെടുത്തി

റുവൈസ് തുറമുഖം വഴി ഖത്തറിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്താനുള്ള ശ്രമം മാരിടൈം കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി പരാജയപ്പെടുത്തി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പോലീസ് നായ് വിഭാഗമാണ് ഇതിനു സഹായിച്ചത്.

പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിയുമായി എത്തിയ റെഫ്രിജേറ്റഡ് ട്രക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ ബേയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന 4.2 കിലോ കഞ്ചാവ് പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ ഖത്തറിലെ എയർ കാർഗോ കസ്റ്റംസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സ്വകാര്യ വിമാനത്താവള കസ്റ്റംസ് വകുപ്പും രാജ്യത്തേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യ ക്യാനുകളിൽ നിന്നും 2805 നിരോധിച്ച ലിറിക്ക 2,805 ഗുളികകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker