ക്രൈംഖത്തർ

മാമ്പഴത്തിനൊപ്പം ലഹരിമരുന്ന്, പിടിച്ചെടുത്ത് ഖത്തർ കസ്റ്റംസ്

മാരിടൈം കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് (ജി‌എസി) ഹമദ് തുറമുഖത്തിലൂടെ നിരോധിച്ച പുകയില കടത്താനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. പരിശോധനയിൽ 2,878 കിലോഗ്രാം നിരോധിച്ച പുകയില മാമ്പഴത്തിന്റെ കയറ്റുമതിക്കൊപ്പം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുന്നതു കണ്ടെത്തി.

പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തെ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രമങ്ങൾ, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിംഗ് എന്നിവയുടെയും അവരുടെ തൊഴിൽ കാര്യക്ഷമതയുടെയും ഫലമായാണ് ലഹരി മരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker