ഖത്തർ

മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ പരിശോധന ക്യാമ്പെയ്ൻ ശക്തമാക്കി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം

കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ തടുക്കാൻ രാജ്യം ശ്രമം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണശാലകളിലും മറ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം (MME) രാജ്യത്തുടനീളം പരിശോധനാ കാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണശാലകൾ, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ സർപ്രൈസ് പരിശോധനകളാണ് നടത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം (2021 ജനുവരി) മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ 15,000 ത്തിലധികം പരിശോധന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി. പരിശോധനാ ഡ്രൈവുകളിൽ ഭക്ഷണശാലകൾ, കെട്ടിട ലംഘനങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് സ്വത്തുക്കളുടെ കൈയേറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 12,000 ത്തോളം പരിശോധനാ ഡ്രൈവുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടത്തിയതായും മന്ത്രാലയം വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം 196 ഓളം നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ദോഹ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബാക്കി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളേക്കാൾ മുന്നിലെത്തി. അൽ വക്ര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 54 ലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അൽ ഷമാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 326 പരിശോധനാ റൗണ്ടുകൾ നടത്തി 3 ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker