അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

വിന്റർ ക്യാമ്പിംഗ് സീസൺ നീട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം

കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിക്കിടയിൽ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒത്തുചേരലുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്യാമ്പർമാരുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി ഖത്തറിലെ ശൈത്യകാല ക്യാമ്പിംഗ് സീസൺ മെയ് 21 വരെ നീട്ടിയതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തെ വിവിധ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചും ഏകോപിച്ചും നടപ്പിലാക്കിയ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും തുടർന്നും പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker