ക്രൈംഖത്തർ

ഖത്തറിൽ വീണ്ടും ലഹരിമരുന്നു വേട്ട

നിരോധിക്കപ്പെട്ട ലിറിക്ക ഗുളികകൾ രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താനുള്ള ശ്രമത്തെ എയർ കാർഗോ, പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്സ് കസ്റ്റംസ് പരാജയപ്പെടുത്തി.

പോസ്റ്റൽ പാഴ്സൽ ഡിപാർട്മെൻറിലെ കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സംശയത്തെ തുടർന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 2,805 ലിറിക്ക ഗുളികകൾ ഫുഡ് ക്യാൻ കയറ്റുമതിക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തിയത്.

അനധികൃത ലഹരിവസ്തുക്കൾ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker