ഖത്തർ

റമദാനിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം വർദ്ധിക്കുന്നു, നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

റമദാനിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായി, ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ 350ഓളം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ട്രാഫിക് അപകടങ്ങളും തെറ്റായ ട്രാഫിക് പെരുമാറ്റങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് കാമ്പെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വിശുദ്ധ മാസാവസാനം വരെ പ്രചാരണം തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ സൂചിപ്പിച്ചു. അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിംഗ്, അമിത വേഗത, കാർ റേസുകൾ, പൂർണ്ണമായി മറച്ചുവെക്കൽ, ശബ്‌ദം, മറ്റ് ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഇതു വരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികളും റിപ്പോർട്ടുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വകുപ്പ് മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തെറ്റായ ട്രാഫിക് പെരുമാറ്റം ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരോടും ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker