അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

ഒൻപതു മാസത്തിനിടയിൽ ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയ കുറവ്

ഒൻപത് മാസത്തിനിടയിൽ ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യ 147,000 ൽ അധികം കുറഞ്ഞതായി പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ (പിഎസ്എ) കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2020 മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 2.807 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ 2.660 ദശലക്ഷമായാണു കുറഞ്ഞത്.

എന്നിരുന്നാലും, ജനസംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഖത്തറികളും താമസക്കാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. പി‌എസ്‌എയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, മെയ് മുതൽ ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നുണ്ട്.

ജൂണിൽ ഇത് 2.79 ദശലക്ഷം, ജൂലൈയിൽ 2.74 ദശലക്ഷം, ഓഗസ്റ്റിൽ 2.73 ദശലക്ഷം, സെപ്റ്റംബറിൽ 2.72 ദശലക്ഷം, ഒക്ടോബറിൽ 2.717 ദശലക്ഷം, നവംബറിൽ 2.715 ദശലക്ഷം, ഡിസംബറിൽ 2.68 ദശലക്ഷം, ജനുവരിയിൽ 2.66 ദശലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് ജനസംഖ്യ.

ഖത്തറിലെ പുരുഷ ജനസംഖ്യ 1.90 ദശലക്ഷമാണെന്നും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 750,910 ആണെന്നും അതോറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker