അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

2019 ൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 1300O വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു വെന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്.

ദോഹ: മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 13,000 വാഹനങ്ങൾ നീക്കംചെയ്ത് മൂന്ന് ടൗൺ യാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ മർസൗക്ക് മുബാറക് അൽ മസിഫ്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം
ഖത്തറിലെ പ്രധാന റേഡിയോ പരിപാടികളിൽ ഒന്നായ “വതാനി അൽ ഹബീബിൽ” വ്യക്തമാക്കി. വാഹനങ്ങൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് അൽ മഷാഫ്, അബു ഹാമൂർ, ഉം സലാൽ എന്നീ 3 യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Source: Peninsula Qatar 

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker