ഇന്ത്യഖത്തർവിനോദം

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഖത്തറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗര കേന്ദ്രീകൃത സംഗീത, വിനോദ കമ്പനിയായ മിർച്ചി ഖത്തറിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു. വൺ എഫ്എമ്മുമായി സഹകരിച്ച് മിർച്ചി രാജ്യത്തൊട്ടാകെയുള്ള റേഡിയോ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദി, ബോളിവുഡ് സംഗീതത്തിന്റെ മികച്ച അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഇതിനു പുറമേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ ഷോകളായ ‘മിർച്ചി മുർഗ’, ‘വാട്ട് ദി ഫർഹാൻ’, ‘ക്ലബ് മിർച്ചി’ എന്നിവയും അതിൽ കൂടുതലും പ്രേക്ഷകർക്കായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. മറ്റ് മിഡിൽ-ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ, ഖത്തറിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ, ദക്ഷിണേഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നത് ബ്രാൻഡിന്റെ വിപണി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്റ്റേഷൻ 89.6 എഫ്എമിൽ നിന്നോ, അവരുടെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോയായ www.mirchione.com ൽ നിന്നോ ഡിജിറ്റൽ ഹാൻഡിലുകളായ https://www.facebook.com/MirchiOneQatar; https://www.instagram.com/MirchiOneQatar, https://twitter.com/MirchiOneQatar എന്നിവയിൽ നിന്നോ മിർച്ചി റേഡിയോ ആസ്വദിക്കാം.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker