അപ്‌ഡേറ്റ്സ്ഖത്തർ

ഡീസൽ വില കൂടും, ഡിസംബറിലെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ പെട്രോളിയം

ഖത്തർ പെട്രോളിയം (ക്യുപി) തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഡിസംബറിലെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോളിന് (സൂപ്പർ, പ്രീമിയം) വരും മാസത്തിൽ നവംബറിലേതിനു സമാനമായ വിലയും ഡീസലിന് അൽപ്പം വില കൂടുതലുമായിരിക്കും.

പ്രീമിയം പെട്രോളിന് ഒരു ലിറ്ററിന് 1.20 ഖത്തർ റിയാലും സൂപ്പർ ലിറ്ററിന് 1.25 ഖത്തർ റിയാലും ചെലവാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അറിയിച്ചു. ഡിസംബറിൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് നവംബറിനേക്കാൾ 5 ദിർഹം കൂടി 1.15 ഖത്തർ റിയാലാകും.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker